W poniedziałek, 14 sierpnia w Białymstoku odbyły się ćwiczenia na wypadek wystąpienia ulewy i silnego wiatru pod kryptonimem ‚WODA 2017’. 

Celem ćwiczeń było doskonalenie koordynacji działań i współdziałania służb, inspekcji i straży z organami administracji samorządowej. Ważnym aspektem ćwiczeń było też edukowanie mieszkańców Białegostoku w zakresie samodzielnych działań zabezpieczających ich prywatne mienie. Dzięki akcji „Woda 2017” możliwa była także analiza i ocena gotowości oraz logistycznego zabezpieczenia działań podczas zagrożenia spowodowanego intensywnymi opadami deszczu i występowaniem silnego wiatru.

Ćwiczenia rozpoczęły się od gry decyzyjnej na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i podjęciu decyzji o mobilizacji sił i środków. Ćwiczenia praktyczne na terenie Białegostoku realizowano między godz. 11.30 a 14.00. Wzięli w nich udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Białymstoku (20 osób), służb – Policji (17 patroli – 36 funkcjonariuszy), Straży Miejskiej (11 patroli samochodowych – 39 strażników), Straży Pożarnej (7 pojazdów PSP – 30 strażaków), miejskich jednostek organizacyjnych oraz dostawcy (gazu, prądu i wody).

W trakcie ćwiczeń dużo się działo: służby zabezpieczały m.in. ulice, skrzyżowania, wiadukty i obiekty przy ul. Cedrowej, Kujawskiej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Zorganizowano ewakuację bloku przy ul. Kaczorowskiego i przedszkola przy ul. Kawaleryjskiej. Ponadto przy ul. Kaczorowskiego 7 w podziemnym garażu postawiono zaporę przeciwpowodziową, a na ul. Kujawskiej wybudowano wał z worków napełnionych piaskiem. Przećwiczono również zholowanie uszkodzonego autobusu BKM z ul. Czesława Miłosza i usuwanie konarów drzew np. z torów kolejowych przy ul. K. Ciołkowskiego. We wszystkich tych miejscach służby dbały o zabezpieczenie ruchu drogowego.

– Ćwiczenia pod kryptonimem „Woda 2017” pozwolą nam lepiej przygotować się do takiej sytuacji, gdy w naszym mieście wystąpią ulewne deszcze – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

O wszystkich działaniach mieszkańcy i media byli informowani na bieżąco, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i strony www.bialystok.pl.

Foto. UM Białystok

o autorze

Redakcja/Łukasz