W czwartek 16 września na terenie powiatu krośnieńskiego przeprowadzone zostały wojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem ‘KROSNO 2021’.

Ćwiczenia składały się z czterech epizodów:

  • ewakuacji osób z wysokości z krzesełkowego wyciągu narciarskiego,
  • wypadku drogowego: wpadnięcie samochodu osobowego wraz z kierowcą do zalewu w Sieniawie,
  • usuwania skutków podtopień: wypompowywanie wody z rozlewiska,
  • gaszenia pożaru drewnianego obiektu sakralnego: dostarczanie wody na duże odległości w trudnych warunkach terenowych.

Celem dzisiejszych ćwiczeń było między innymi doskonalenie współdziałania sił ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego z wytypowanymi pododdziałami Podkarpackiej Brygady Odwodowej – mówił st. bryg. Zbigniew Nowak, Komendant Miejski PSP w Krośnie – Ćwiczenia to też sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP.

W ćwiczenia udział wzięło około 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Foto. Krosno112.pl 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz