Ćwiczenia wojewódzkie pod kryptonimem ‘DYNAMIT 2023’

W piątek 20 października w Duninowie odbyły się ćwiczenia dolnośląskiej straży pożarnej pod kryptonimem ‘DYNAMIT 2023’.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu MAXAM w Duninowie, który jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Składały się one z czterech epizodów. Pierwszy zakładał pożar i wybuch w magazynie z materiałami niebezpiecznymi. Drugi epizod to kontynuacja pierwszego, pożar z płonącego magazynu przeniósł się na pobliskie zabudowania i skład palet. Trzeci epizod to wyciek kwasu siarkowego z uszkodzonych zbiorników, a czwarty wielkopowierzchniowy pożar lasu.

W działania zaangażowano zastępy z JRG Polkowice i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu polkowickiego, Kompanię Gaśniczą ‘LEGNICA’, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘LEGNICA-2’ oraz Policję, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz przedstawicieli Lasów Państwowych i zakładu.

Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał zespół rozjemców wyznaczonych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Foto. 112Polkowice.pl

Exit mobile version