W dniach 4-6 lutego 2013r. na akwenie wodnym w Kłobuczynie odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodnego jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Gaworzyce oraz Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Ćwiczenia miały na celu udoskonalenie współdziałania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gaworzyce podczas działań ratowniczych na akwenie wodnym w warunkach zimowych.

Również w dniach 4-6 lutego 2013 na polkowickich gliniankach odbyły się trzydniowe ćwiczenia z ratownictwa wodnego. Założeniem ćwiczeń było doskonalenie procedur działań ratowniczych na zbiornikach wodnych pokrytych lodem. Strażacy z wykorzystaniem m.in. sań lodowych ćwiczyli sposoby dotarcia do osób znajdujących się w wodzie.

Ratownicy ćwiczyli także sprawianie namiotu dekontaminacyjnego będącego na wyposażeniu JRG w Polkowicach oraz trenowali resuscytacje krążeniowo – oddechową na fantomie.

o autorze

Redakcja