15 września Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowała szkolenie doskonalące z zakresu taktyki działań podczas pożarów zbiorników przeznaczonych do transportu i przechowywania LPG, które odbyło się na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica”.

W szkoleniu z wykorzystaniem specjalnego mobilnego trenażera LPG udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Pszczyny, Raciborza, Żor, Cieszyna, Bielska-Białej, Kłobucka, Lublińca, Zawiercia, Zabrza i Dąbrowy Górniczej. Zajęcia wizytował Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup.

Program szkolenia m.in. obejmował:

  • Zapoznanie ćwiczących z ogólnymi zasadami BHP podczas działań, omówienie przebiegu warsztatów, wprowadzenie, przedstawienie właściwości fizyko-chemicznych LPG, zjawisk towarzyszących emisji i pożarom gazu płynnego, omówienie zbiorników magazynowych wraz z armaturą, przykładowych działań związanych z uwolnieniem i pożarem gazu, koncepcję działań podczas uwolnienia
  • Zapoznanie się z armaturą zbiornika magazynowego LPG.
  • Wykorzystanie urządzeń pomiarowych do określania stref zagrożonych wybuchem.
  • Ograniczenie emisji gazu na armaturze zbiornika przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu, izolowanie zbiornika podczas działań z emisją i pożarem-podgrzewanie płaszcza zbiornika (praca z prądami wody)
  • Demonstrację natarcia na pożar i aktywne wycofanie się z zabezpieczeniem drogi odwrotu – ćwiczenia gorące (z użyciem ognia)
  • Podsumowanie ćwiczeń

Foto. Bartosz Werner / http://facebook.com/fotografiabwf

SONY DSC

o autorze

Redakcja/Łukasz