W sobotę, 19 marca br. o godzinie 8:00 zastęp SRt Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz z pełną, 7-osobową obsadą udał się do strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym. Stamtąd wraz z zastępem technicznym tejże Straży Pożarnej wyjechaliśmy do miejscowości Jawczyce, gdzie na placu przy zakładzie zajmującym się rozbiórką samochodów czekały na nas 3 samochody osobowe

Po zapoznaniu się z miejscem ćwiczeń przeprowadzony został instruktaż dla strażaków, ze szczególnym uwzględnieniem druhów, którzy dopiero niedawno ukończyli kurs szeregowych OSP i nie mają jeszcze doświadczenia z tego typu działaniami. Po instruktażu wszystkie elementy zostały przećwiczone praktycznie. Instruktaż i ćwiczenie obejmowały:

 • Warunki bezpieczeństwa i higieny podczas działań ratownictwa drogowego
 • sposoby zabezpieczania miejsca akcji, zarówno technicznego jak i przeciwpożarowego
 • elementy rozpoznania:
 • bezpieczeństwo działań
 • osoby poszkodowane
 • wycieki paliwa
 • instalacja gazowa
 • drogi dojścia do osób poszkodowanych
 • poduszki powietrzne
 • czynności pierwszej pomocy w stosunku do osób poszkodowanych
 • stworzenie technicznych możliwości ewakuacji poszkodowanych
 • usuwanie drzwi
 • tworzenie tzw. „trzecich drzwi”
 • usuwanie dachu
 • odginanie przodu pojazdu
 • sposoby ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdu
 • sprawdzenie możliwości sprzętu ratowniczego, trening sprawnego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami.

W międzyczasie przygotowana została pozoracja do drugiego ćwiczenia. Tym razem strażaków czekało trudniejsze zadanie. Samochód osobowy leżał na boku w sposób niestabilny, mogąc przewrócić się na koła lub na dach. Tym razem w zakres działań weszły kolejne elementy:

 • stabilizacja pojazdu przy użyciu drabiny nasadkowej i pasów ściągających
 • stabilizacja pojazdu przy użyciu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych
 • odginanie dachu na bok

oraz oczywiście pozostałe czynności. Na trzecim pojeździe powtórzono i utrwalono wiadomości oraz w dalszym ciągu doskonalono umiejętności posługiwania się narzędziami ratowniczymi.

Po zakończeniu i podsumowaniu tej części ćwiczeń wróciliśmy do Borzęcina, gdzie w strażnicy OSP miała miejsce ich kontynuacja. Druga część obejmowała zagadnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy a konkretnie pomoc motocykliście poszkodowanemu w wypadku. Przećwiczono takie elementy jak:

 • sprawdzenie przytomności
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • posługiwanie się rurką ustno-gardłową
 • stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa, w tym zdejmowanie kasku
 • kontrola czynności oddechowych
 • badanie urazowe
 • objawy i postępowanie przy wstrząsie hipowolemicznym
 • podawanie tlenu

Wspólne ćwiczenia zakończono deklaracją dalszej współpracy pomiędzy jednostkami, po czym nastąpił powrót do koszar.

Zapraszamy na stronę OSP Łomianki

oraz na nasz profil na facebook'u

o autorze

Redakcja