W ubiegłym tygodniu na obiekcie pawilonu B Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie oraz na terenie przyległym do pawilonów: A, B i C, odbyły się ćwiczenia zgrywające z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów:
Epizod 1 – jeden z pacjentów terapii uzależnień od alkoholu w pawilonie B szpitala, przemyca nieznaną substancję na bazie metanolu w pojemniku z tworzywa sztucznego. Substancja zostaje pozostawiona w jednym z pomieszczeń na 1 piętrze pawilonu. Mikstura nieznanego pochodzenia wytwarza drażniący, nieprzyjemny zapach i stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu oddziału.

Epizod 2 – w czasie akcji ratowniczej z substancją niebezpieczną w/w pacjent podpala samochody stojące na parkingu przed pawilonem, chcąc odwrócić uwagę od poprzedniego zdarzenia.

Działania ratowniczo – gaśnicze polegały na podjęciu przesyłki z materiałem niebezpiecznym pozostawionym przez pacjenta i likwidację pożaru samochodów na parkingu. Kuracjusza – sprawcę zdarzenia –  obezwładniła Policja. Osoby ewakuowane były do podstawionego autobusu. W trakcie akcji jedna z pielęgniarek nie mogła samodzielnie opuścić pawilonu, została ewakuowana przez strażaków i po dekontaminacji przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Głównym celem manewrów było doskonalenie współdziałania wszystkich biorących udział w ćwiczeniach służb ratowniczych.

W ćwiczeniach udział brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych,  Policja, Stacja Ratownictwa Medycznego, Straż Miejska i Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Foto. KM PSP Chełm

o autorze

Redakcja/Łukasz