17 września 2020 r. w miejscowości Brzóze Duże gm. Rzewnie powiat makowski na terenie wyrobiska pożwirowego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Żwirownia 2020”, w których wzięła udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Maków 5” COO z KP PSP Maków Mazowiecki, OSP Różan i OSP Rzewnie. Ćwiczenia przeprowadzono w ramach Planu ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

Celem ćwiczeń było między innymi:
– sprawdzenie zasad alarmowania, dysponowania, koncentracji oraz funkcjonowania pod względem operacyjnym pododdziału MBO „SGRW-N Maków 5” oraz jednostek OSP realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym,
– sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków,
– doskonalenie dowodzenia i kierowania działaniami ratowniczymi,
– sprawdzenie efektywności współdziałania zastępów podczas działań z zakresu ratownictwa wodnego,
– doskonalenie organizacji łączności i współdziałania między pododdziałami,
– przygotowanie służb dyżurnych Stanowiska Kierowania do organizacji, koordynowania i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia działań na akwenach wodnych,
– doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem ratowniczym,
– rozpoznanie operacyjne akwenów wodnych,
– wydobywanie osób z zatopionych pojazdów,
– rozpoznanie możliwości wydobywania pojazdów z wody,
– doskonalenie metod poszukiwań pod wodą.

Ćwiczenia zostały poprzedzone inspekcją pododdziału, wykonaną przez WSKR i przebiegały według scenariusze, który zakładał, że kierowca samochodu osobowego poprzez nieuwagę zjechał z mostu i wpadł do zbiornika. Wypadek zauważa wędkarz, który zawiadamia Straż Pożarną.

17 września 2020 r. w miejscowości Brzóze Duże gm. Rzewnie powiat makowski na terenie wyrobiska pożwirowego odbyły się…

Opublikowany przez Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim Czwartek, 17 września 2020

Źródło: KP PSP Maków Mazowiecki

o autorze

Redakcja/Łukasz