Ćwiczenie ‘RATUNEK 18’ na lotnisku w Powidzu

W ubiegłym tygodniu na terenie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu przeprowadzone zostało ćwiczenie pod kryptonimem ‘RATUNEK 18’.

Ćwiczenie „RATUNEK 18” miało za zadanie doskonalenie działań ratowniczo – gaśniczych sił i środków KSRG Powiatu Słupeckiego, Gnieźnieńskiego, Wrzesińskiego i Mogileńskiego, Zespołów Ratownictwa Medycznego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wojskowych służb medycznych, wojskowej straży pożarnej oraz innych zdeklarowanych służb ratowniczych podczas pożaru samolotu C -130, zaopatrzenie i udzielenie pomocy załodze oraz pasażerom – wypadek masowy.

W ćwiczeniu udział wzięły: PSP Gniezno, PSP Słupca, OSP Witkowo, OSP Trzemeszno OSP Gozdowo, OSP Strzałkowo OSP Powidz ZOZ ZRM Gniezno.

Obserwatorami pełniącymi nadzór nad przeprowadzeniem ćwiczenia byli:

z-ca Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu, bryg. Maciej SZNEIDER wraz z inspektor Katarzyną Niżewską oraz inspektorzy i komendanci WSP podlegli Delegaturze WOP Poznań.

Ćwiczenie „RATUNEK 18” było przeprowadzone wg. następującego scenariusza:

W dniu 16.11.2018 r. około godziny 10.15  ODJ 33 BLTr otrzymuje informację o awaryjnym lądowaniu C-130 z następstwem pożaru silnika nr 1 i 2 oraz 74 osobach na pokładzie. Silniki wyłączone dostęp do pasażerów i załogi możliwy tylko wejściem ratowniczym z przodu po lewej stronie pozostałe wejścia są w trakcie udrażniania.

Zaangażowanie Grupy Ratownictwa Lotniskowego w akcję ratowniczą przyniosło jedynie efekt ugaszenia pożaru i stabilizacji statku powietrznego oraz wykonanie dostępu do poszkodowanych, niestety ich liczba wymaga zorganizowania szerszej akcji, zostają powiadomione okoliczne zespoły ratownictwa medycznego i szpitale akcja gaśnicza przeobraża się w akcje ratowniczą o charakterze masowym. Warunki atmosferyczne niekorzystne temperatura powietrza poniżej 10 stopni Celsjusza, wiatr wschodni umiarkowany opad mżawki i deszczu. Kierujący działaniem ratowniczym organizuje ewakuację poszkodowanych zależną  od stopnia obrażeń do doraźnych miejsc ich segregację (triage)  ochronę od niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaopatrzenie. Transport medyczny do szpitali organizowany przez służbę medyczną obecną na trenie działań.

Dowódca 33. BLTr. wydaje decyzje o:

– przerwaniu do odwołania operacji lotniczych – statki powietrzne będące w  powietrzu wykonują lot na lotniska zapasowe;
– zaangażowaniu autokarów do ewakuacji pasażerów i udzieleniu im w nich schronienia osobom poszkodowanym,
– otwarcia lotniska dla służb ratowniczych z zewnątrz;
– zakazie wjazdu na teren lotniska osób dotąd nieuprawnionych z wyjątkiem służb ratowniczych i porządkowych;
– powołaniu zalążka grupy zarządzania kryzysowego;

Wskutek niewystarczających sił i środków punktu alarmowania Wojskowej Straży Pożarnej organizuje wsparcie dla zastępów WSP zaalarmowane zostają Jednostki Ratunkowo Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej: Słupca, Gniezno, Września. Przybyłe siły są skierowane do wyznaczonego punktu koncentracji sił i środków na terenie kompleksu lotniskowego i po określeniu zadań kierowana do działań ratowniczych.

Kontroler lotniska niezwłocznie uruchamia procedury zawarte w Instrukcji Operacyjnej Lotniska przewidziane dla takiej sytuacji Dyżurny Punktu Alarmowania Wojskowej Straży Pożarnej alarmuje przewidziane siły i środki KSRG, Oficer Dyżurny 33 BLTr koordynuje powiadamianie Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, przygotowanie przyjęcia przez szpitale w Słupcy i w Gnieźnie większej ilości pacjentów.  Zaalarmowana Grupa Ratownictwa Lotniskowego wspólnie z jednostkami PSP i OSP zakończyła eliminowanie pożaru SP i wycieku paliwa. Trwa ewakuacja z C- 130 siłami OSP i PSP, które przenoszą i grupują poszkodowanych do rejonu w którym zajmują się nimi narastające siły medyczne. Rozważane jest użycie LPR z Poznania lub Bydgoszczy oraz LGPR (SAR). Powiadomione szpitale w Gnieźnie i Słupcy przygotowują się  do przyjęcia poszkodowanych.

Strażacy oraz ratownicy mieli okazję na praktyczne sprawdzenie procedur oraz rozwinięć bojowych i działań operacyjnych podczas: gaszenia pożaru samolotu C-130, obiektów przystających, obrony przed oddziaływaniem pożaru na  technikę i infrastrukturę lotniczą,

– dostarczania wymaganej ilości środków gaśniczych,
– segregacji rannych (triage), ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych z stref niebezpiecznych (uszkodzonego samolotu), zaopatrzenie poszkodowanych i przygotowanie do transportu medycznego – praktycznie,
– transport rannych do okolicznych szpitali – aplikacyjnie – ocena i omówienie,
– sprawdzenie działania służb dyżurnych w czasie zdarzeń których likwidacja siłami wewnętrznymi jednostki jest niemożliwa,
– ocena wzajemnego wpływu działań ratowniczych na funkcjonowanie 33. BLTr w tym współużytkowników.

Ćwiczenia zakończyły się omówieniem i wskazaniem wielu wniosków, które pojawiły się w trakcie ich realizacji, fizyczne zmagania zostały  uwieńczone wspólnym zdjęciem rodziny ratowniczej.

Tekst, foto. st. szer. Jakub Stypczyński/33 BLTr

Exit mobile version