W dniach 26-28.03.2019 r. odbyły się ćwiczenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Ćwiczenia odbyły się w parku wypoczynkowym „Lisiniec” na zbiornikach wodnych przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego w Częstochowie. Park Wypoczynkowy „Lisiniec” to ponad 40 ha terenów zieleni położonych w zachodniej części miasta przy trasie wylotowej na Opole. Na terenie parku znajdują się 3 zbiorniki wodne (nazywane potocznie: Pacyfik, Bałtyk, Adriatyk) o łącznej powierzchni 11 ha powstałe z zalania glinianek użytkowanych do końca lat 70-tych XX wieku.

Dowódcą ćwiczeń był mł. bryg. Konrad Jóźwiak. Ćwiczenia zostały przeprowadzone dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP oraz dla zastępów JRG nr 2 w Częstochowie.

Strażacy trzech zmian służbowych ćwicząc, mieli możliwość praktycznego sprawdzenia własnych umiejętności i sprzętu w trudnych warunkach. Takie manewry to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię ratowników.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • sprawdzenie możliwości dojazdu do zbiornika wodnego BAŁTYK i PACYFIK w parku wypoczynkowym LISINIEC i podjęcia działań ratowniczych na akwenie wodnym w zainscenizowanym zdarzeniu będącym przedmiotem ćwiczeń;
  • sprawdzenie możliwości dojazdu do trzeciego zbiornika wodnego (ADRIATYK) w Parku Wypoczynkowym LISINIEC z możliwością zwodowania sprzętu pływającego;
  • doskonalenie umiejętności podejmowania czynności ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji JRG CS PSP – rzutka ratownicza, koło ratunkowe, sanie lodowe woda-lód, deska ortopedyczna, łodzie ratownicze;
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy u osób podtopionych i wychłodzonych – resuscytacja osoby podtopionej, postępowanie w hipotermii;
  • wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, które były w stanie dostarczyć sprzęt ratunkowy do osób poszkodowanych.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz