Dzisiaj przed siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego strażakom, którzy w latach 80 i 90 ubiegłego wieku zginęli na służbie.  

Fundatorami pomnika są ISD Huta Częstochowa oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Autorem projektu pomnika jest prof. Mariusz Wasilewski – nauczyciel rzeźby Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie.

Pomnik poświęcony jest strażakom, którzy pełniąc służbę odeszli z pożarniczych szeregów:

Starszy ogniomistrz Andrzej Idziak – zginął 17 maja 1985 roku podczas akcji ratowniczo – gaśniczej w Rędzinach. Miał 27 lat.

Starszy strażak Waldemar Krawczyk – zginął 2 stycznia 1996 roku w wieku 31 lat wykonując obowiązki w Komendzie Miejskiej PSP.

Starszy ogniomistrz Zbigniew Łuszczyński – zginął 6 kwietnia 1990 roku podczas akcji gaszenia pożaru tuneli kablowych. Miał 40 lat.

Odsłonięcia dokonali: Grażyna Łuszczyńska, Jacek Strączyński, starszy brygadier Jacek Kleszczewski oraz starszy brygadier Jarosław Piotrowski.

W uroczystości udział wzięli: Robert Magdziarz Wicewojewoda Śląski, Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski, starszy brygadier Jacek Kleszczewski Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Grażyna Matyszczak Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego, Krzyszof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Smela Starosta Częstochowski, Zdzisław Wolski Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Andrzej Kubat – Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Grażyna Knapik Asystentka Lidii Burzyńskiej Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jacek Strączyński – Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność”, Jacek Kasprzyk Przedstawiciel ISD Huta Częstochowa, Piotr Grazda Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach, Grażyna Łuszczyńska żona st. ogn. poż. Zygmunta Łuszczyńskiego, prof. Mariusz Wasilewski autor projektu pomnika, przedstawiciele Służb Mundurowych, Struktur Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP, przedstawiciele duchowieństwa, kapelani strażaccy, Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Częstochowskiego, emeryci Państwowej Straży Pożarnej i byłej Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej Huty Częstochowa Prezesi Kół Związku Emerytów i Rencistów działających przy Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, przedstawiciele związków zawodowych działających w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, strażacy i pracownicy KM PSP w Częstochowie.

Foto. KM PSP Częstochowa

o autorze

Redakcja/Łukasz