Zgodnie z rozkazem Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, 12 sierpnia 2020 roku zakończył się, rozpoczęty 16 grudnia 2019 roku, czwarty turnus Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażaka, realizowany w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Szkolenie ukończyło, a co za tym idzie otrzymało świadectwo ukończenia kursu, 30 strażaków. W uroczystości zakończenia szkolenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Damian Hajdas.

CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz