13 lipca był ostatnim dniem tegorocznego naboru do służby kandydackiej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Na podstawie postępowania rekrutacyjnego i wyników testu sprawności fizycznej, do weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych sprawdzianach z pływania i braku lęku wysokości, zakwalifikowanych zostało 157 osób. Każdy kandydat miał za zadanie przepłynąć dowolnym stylem, w czasie do 60 sekund, dystans 50 metrów. Należało też samodzielnie wejść na wysokość 20 metrów po drabinie ustawionej pod kątem 75°. Z tego miejsca dziękujemy też Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie za pomoc w przeprowadzeniu egzaminu. Dodatkowa drabina wraz z operatorem z KM PSP W Częstochowie znacznie usprawniła sprawdzian braku lęku wysokości kandydatów.

Zgodnie z obowiązującymi założeniami organizacyjnymi precyzującymi proces przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021r. 137 kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania, sprawdzian braku lęku wysokości skierowani zostali przez Komendanta Szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Wśród 137 osób, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy naboru są dwie Panie ! Życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników maturalnych oraz pozytywnych orzeczeń lekarskich.
Na szczęśliwców czeka 90 miejsc na Dziennym Studium Aspirantów CS PSP w Częstochowie.

Do zobaczenia 1 września na semestrze unitarnym DSA CS PSP !

Tekst,foto: Centralna Szkoła PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz