Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie prowadzi nabory do służby w podległych jednostkach ratowniczo – gaśniczych.

Straż pożarna z Częstochowy chce przyjąć pięciu stażystów na docelowe stanowisko starszy ratownik i pięciu na stanowisko starszy ratownik – kierowca.

Wymagania to: posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, średnie wykształcenie lub średnie branżowe, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w PSP. Dodatkowo od kierowców wymagane jest prawo jazdy kategorii B i C, a pożądane to C+E.

Osoba przyjęta do służby przygotowawczej jako stażysta otrzyma wynagrodzenie około 3100 zł netto.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://www.straz.czestochowa.pl/praca

Foto. 112Częstochowa 

o autorze

Redakcja/Łukasz