W czwartek, 13 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku otwarto oferty na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją cięcia.

Przedmiotem prowadzonego 7 marca postępowania przetargowego jest dostawa ośmiu samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją cięcia.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisano, że każdy pojazd powinien posiadać zbiornik wody 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% zbiornika wody, system piany sprężonej (CAFS), autopompę dwuzakresową A 16/8-2,5/40 oraz system gasząco – tnący ( tj. COBRA). Dodatkowo zamawiający wymagał, aby wozy były w pełni wyposażone czyli od węży, prądownic, pilarek po zestaw PSP R1, agregat prądotwórczych i zestaw narzędzi hydraulicznych.

Na sfinansowanie zamówienia straż pożarna zamierza przeznaczyć 12 milionów złotych. W terminie wyznaczonym przez komendę wpłynęły cztery oferty:

  1. Szczęśniak Pojazdy Specjalne – 11 mln 370 tys. zł
  2. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar – 11 mln 583 tys. zł
  3. Wawrzaszek ISS – 14 mln 455 tys. zł
  4. Stolarczyk Technologia Pożarnicza – 11 mln 636 tys. zł

Wszystkie firmy zadeklarowały dostawę do 28 lutego 2018 roku, najdłuższy okres gwarancji  zaproponowała firma Stolarczyk – 72 miesiące.

Przy ocenie ofert decydować będzie cena – 60%, ocena techniczna – 20% i gwarancja – 20%.

Samochody trafią do komend PSP w Świeciu, Piotrkowie Trybunalskim, Krakowie, Tarnowie, Warszawie, Gdyni, Katowicach i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net  

o autorze

Redakcja/Łukasz