W ubiegłym tygodniu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa 135 kompletów składających się z ubrania specjalnego o konstrukcji wielowarstwowej spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2 i kurtki lekkiej jednowarstwowej, wykonanej z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 15614.

Cały komplet w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu, oznaczony układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku oraz napisami ‘PSP’ i ‘Państwowa Straż Pożarna’.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty (kwoty brutto):

  1. P.P.H.U. SUBOR – 448 168,95 zł
  2. DEVA Poland – 645 270,30 zł
  3. Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego – 431 397,90 zł
  4. ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego – 506 452,50 zł

Szkoła Główna Służby Pożarniczej na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 510 tys. zł brutto.

Firma, która wygra będzie musiała w ciągu czterech tygodni od dnia podpisania umowy dostarczyć sto kompletów, a pozostałe 35 kompletów do 4 października br.

„Garnitur” szyty na miarę – porównanie ubrań ochronnych strażaka

o autorze

Redakcja/Łukasz