Tegoroczne Powiatowe Święto Strażaków zostało połączone z Jubileuszem 40-lecia Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim. W ramach uroczystości nadano i wręczono nowy sztandar. Atrakcją była także parada strażackich pojazdów na którą przybyły nie tylko powiatowe jednostki OSP ale również strażacy z OSP Niepokalanów.

W niedzielne południe 8 czerwca 2014 roku w Dębem Wielkim (województwo mazowieckie) na placu przy ulicy Kościelnej rozpoczęła się Msza Święta polowa pod przewodnictwem Proboszcza Parafii w Dębem Wielkim ks. Henryka Zaraśa i Proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Żukowie ks. Zenona Wójcika.

W trakcie eucharystii kapelan Strażaków z Powiatu Mińskiego ks. Zenon Wójcik poświęcił nowy sztandar Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim.

Po zakończonej polowej Mszy świętej i krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka. Po przywitaniu wszystkich obecnych nastąpiło podniesienie flagi państwowej w trakcie odegrania hymnu państwowego. Poczet flagowy wystawiła OSP Ruda. Następnie druh Janusz Dudka przedstawił historię powstania Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Dębem Wielkim.

Kolejnym elementem uroczystości było pożegnanie dotychczasowego sztandaru Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim. Poczet sztandarowy, po pożegnaniu przez delegację Zarządu, dokonał pożegnalnej prezentacji dotychczasowego sztandaru. Chwilę później odbyła się ceremonia nadania i wręczenia nowego sztandaru.

Po odczytaniu Aktu ufundowania sztandaru zaproszeni goście dokonali symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ. Następnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa mazowieckiego dh Antoni Jan Tarczyński wręczył nowy sztandar Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim dh Mirosławowi Jura.

Oddział Gminny Związku OSP w Dębem Wielkim został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w dowód wdzięczności za wieloletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i kraju. Odznaczenie przyznało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego. Stosowną uchwałę odczytał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński. Nowy sztandar z Brązowym Medalem został zaprezentowany wszystkim zebranym.

Na wniosek Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Mińsku Mazowieckim Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych w Warszawie przyznał Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim „Krzyż za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”. Po dekoracji sztandaru odbyła się uroczysta prezentacja odznaczenia.

W czasie strażackiego święta nie mogło zabraknąć odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Odznaczenia otrzymali także osoby zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej.

Wręczono następujące odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – odznaczono 2 druhów
 • Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – odznaczono 3 druhów
 • Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego Pioniera Polskiego Pożarnictwa – odznaczono 1 druha
 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza &- odznaczono 1 druha
 • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – odznaczono 5 druhów i 1 druhnę
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – odznaczono 14 osób
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – odznaczono 14 osób
  &

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 14 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

W trakcie uroczystości przyznano także:

 • Dyplom Komendanta Głównego PSP za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 1 strażak
 • DyplomPrezesa Waldemara Pawlaka za szczególne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej oraz upowszechnianie wiedzy i humanitarnych wartości służby pożarniczej – 7 druhów i Komendant PSP Mińsk Mazowiecki&
 • Statuetki Floriana &- wręczono 3 osobom
  &

Po zakończeniu wręczania odznaczeń, awansów i dyplomów głos zabrali zaproszeni goście.

Ostatnim elementem Powiatowego Dnia Strażaka była defilada pododdziałów i parada strażackich pojazdów. Można było zobaczyć m.in.: Stara 20, Stara 25 i inne pojazdy tej marki, Liaza, Poloneza, zabytkowe przyczepy strażackie. Na paradę pojazdów przybyli także strażacy OSP Niepokalanów z zabytkowym pojazdem marki Minerva.

Na uroczystości, oprócz strażaków PSP i OSP, obecni byli m.in.: Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, Poseł na Sejm RP Grzegorz Adam Woźniak, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy brygadier Janusz Szylar, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Druh Bogdan Wójcik, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Druh Andrzej Gańko, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim Druh Mirosław Jura, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim bryg. Jarosław Ufnal, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz, Radni Powiatu Mińskiego, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Robert Żebrowski, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Robert Kokoszka, płk. Zbigniew Powęska, Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosław Siwik, Wójtowie i burmistrzowie z ościennych gmin, Radni Gminy Dębe Wielkie, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Dębe Wielkie, sołtysi, mieszkańcy i media.

Oprawę muzyczną mszy świętej polowej i drugiej części uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta OSP Garwolin.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości rozpoczął się piknik strażacki. Na początku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Razem Bezpiecznie”, którego organizatorami był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Wójt Gminy Dębe Wielkie. W trakcie pikniku można było obejrzeć zabytkowe i nowoczesne strażackie pojazdy. Symulator dachowania wraz z innym sprzętem zaprezentowała Żandarmeria Wojskowa. Policja prezentowała konie oraz łódź. Firma Holmatro prezentowała sprzęt niezbędny podczas działań strażaków. Dużą atrakcją pikniku były dwa pokazy miejscowej OSP Dęby Wielkie: gaszenie pożaru lasu i cięcie samochodu.

Tekst i zdjęcia: Piotr Strzałek.&

o autorze

Redakcja