Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które zaangażowały się w działania związane z koronawirusem otrzymają obiecane wsparcie finansowe – poinformowała nas Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Chodzi o dowóz osób do punktów szczepień oraz roznoszenie maseczek i ulotek. Jednostki otrzymają po pięć tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu m.in. ubrania specjalne, hełmy, kominiarki, sprzęt OUO, maseczki, płyny do dezynfekcji.

Dotacja 5000 plus dla OSP

o autorze

Redakcja/Łukasz