Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozstrzygnęła przetarg na dostawę samochodów wężowych dla podległych komend.

Przedmiotem prowadzone dwukrotnie przetargu była dostawa dwóch samochodów wężowych klasy SW-3000 na podwoziu 6×6, kabiną trzyosobową i skrzynią ładunkową z demontowalną plandeką.

Każdy samochód będzie wyposażony w cztery jednakowe pojemniki kratowe do transportu węży W-110, skrzynię lub regał na sprzęt pożarniczy, który w części zostanie dostarczony przez wykonawcę, wyciągarkę i żuraw hydrauliczny o udźwigu min. 2700 kilogramów przy wysuwie 4 m wraz z kompletem zawiesi.

Swoje oferty złożyły dwie firmy, komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy Moto-Truck, która wykonanie zamówienia wyceniła na blisko 2 mln 160 tys. zł brutto.

Jak się dowiedzieliśmy samochody zostaną zabudowane na podwoziu Renault K440 6×6. Trafią one do Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie i Piszu. Obecnie posiadają obecnie one wysłużone samochody wężowe SW-2000 Star 266.

Zamówienie należy wykonać do 10 listopada br.

Zakup jest realizowany w ramach projektu „Zapobieganie oraz usuwanie skutków zmian klimatu poprzez zakup pojazdów i sprzętu pożarniczego do walki z pożarami lasów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020.

Foto. PSP Braniewo

 

o autorze

Redakcja/Łukasz