Komendy Państwowej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiej kupiły w tym roku 800 kompletów ubrań specjalnych. Ich łączna wartość to 3,7 mln zł.

Są to 3 częściowe ubrania wg nowego wzoru (z lekką kurtką), spełniające najwyższe standardy w zakresie przenikania ciepła, ochrony przed oparzeniami, przenikaniem bakterii i łukiem elektrycznym jak również w zakresie odporności na przesiąkanie wody, wytrzymałości na rozciąganie oraz oporu pary wodnej dla układu materiałów w całym ubraniu. Koszt takiego kompletu to kwota ok. 5 tys. zł – przekazał Wydział Kwatermistrzowski Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP.

Środki na zakup ubrań pochodziły z budżetu państwa – 2,8 mln zł, WFOŚiGW – 500 tys. zł i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 400 tys. zł.

Jak przekazała Komenda Wojewódzka, w chwili obecnej na ogólną liczbę 31 komend powiatowych i miejskich PSP z terenu województwa wielkopolskiego aż w 29 komendach 100 % strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym podziału bojowego zostało wyposażonych w „nomexy” nowego typu.

Foto. PSP Kościan 

o autorze

Redakcja/Łukasz