Ponad osiemnaście tysięcy wniosków o przyznanie dodatku do emerytury złożyli druhowie OSP do komend Państwowej Straży Pożarnej.

Wpłynęło dokładnie 18058 wniosków, z czego 17134 wnioski zostały już rozpatrzone pozytywnie.

Na potrzeby obsługi procesu przyznawania i wypłacania świadczenia ratowniczego, w PSP stworzono oprogramowanie (wciąż rozwijane), które znacząco usprawnia te działania. Stosowne dokumenty są na bieżąco przesyłane do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który sukcesywnie przekazuje środki świadczeniobiorcom – informuje Komenda Główna PSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl