Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wkrótce podpisze aneks zwiększający wartość dofinansowania projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

Państwowa Straż Pożarna ma otrzymać z unijnej kasy jedenaście milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pojazdu laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, specjalizującej się w reagowaniu na zagrożenia biologiczne, pojemników do transportu materiałów CBRNE, zestawu do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (będzie mogła to być fumigacja lub ozonowanie) oraz samochodu do przewozu osób z możliwością demontażu foteli i przewozu sprzętu oraz materiałów z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Dodatkowe środki są związane z walką z pandemią koronawirusa.

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Wartość projektu obecnie to 258 823 529,42 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 220 000 000 PLN.

Foto. PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz