28 grudnia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ).

Umowę ze strony NFOŚ podpisał Roman Wójcik – zastępca prezesa zarządu, natomiast ze strony Państwowej Straży Pożarnej umowę podpisał komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, któremu towarzyszył jego zastępca st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych co przełoży się na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

kg2
Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja