Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ogłosiła przetarg na dostawę nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych – jednego ciężkiego i czterech średnich.

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy powinien zostać zabudowany na podwoziu wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2018 roku z napędem 4×2 lub 4×4, silnikiem o mocy 230-250 kW, automatyczną skrzynią biegów, kabiną jednomodułową, sześcioosobową. Zabudowa wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów w układzie skrytek 3+3+1, wyposażona w zbiornik wody o pojemności 5000 lub 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 procent pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową o wydajności min. 3200 l/min, działko wodno-pianowe DWP 24, linie szybkiego natarcia, motopompę pływającą, maszt oświetleniowy i agregat prądotwórczy.

Średnie samochody ratowniczo – gaśnicze należy zabudować na podwoziu z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 205 kW, skrzynią biegów manualną. Wozy powinny być wyposażone w zbiornik wody o pojemności 2500-3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę o wydajności 2400 l/min, działko wodno-pianowe DWP 24, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.

Firma, która wygra będzie musiała wykonać zamówienie do 22 listopada 2019 roku.

W dokumentacji przetargowej nie ma informacji do jakich komend trafią nowe samochody.

Foto. Janusz Wilk/KW PSP Wrocław

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl