Dolnośląskie ćwiczenia COO pod kryptonimem „KACZAWA 2023”

W piątek na terenie wokół zbiornika wodnego TOPOLA odbyły się wojewódzkie ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego pk. „KACZAWA 2023”.

Ćwiczenia składały się z trzech epizodów, pierwszy zakładał zabezpieczenie przeciekającego wału, drugi to likwidacja rozlewiska, które uniemożliwiało dotarcie z pomocą i ewakuację mieszkańców, a trzeci polegał na przerzucie ratowników i sprzętu przy użyciu jednostek pływających.

W ćwiczeniach wzięły udział wydzielone siły i środki wchodzące w skład kompanii specjalnej powodziowo-pompowej „KACZAWA”, jednostki OSP z powiatu ząbkowickiego, sztab KP PSP w Ząbkowicach Śląskich i JRG, samochód dowodzenia i łączności KW PSP Wrocław i samochód wężowy z JRG Milicz.

Foto. KP PSP Ząbkowice Śląskie

Exit mobile version