System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża jest z założenia systemem współpracującym i wspomagającym, całościowe działania ratownicze prowadzone przez wszystkie jednostki ratownicze obecne podczas akcji ratunkowej. tanowi odpowiedź stowarzyszenia w zakresie przygotowania i reagowania na wypadek klęsk i katastrof w kraju i za granicą.

Ma za zadanie wspomagać pracę dwóch systemów krajowych:

  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
  • Państwowego Ratownictwa Medycznego

System PCK ma być częścią Krajowego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.

W jego obrębie działają: Grupy Ratownictwa, Grupy Ratownictwa Medycznego oraz Grupy Ratownictwa Specjalnego. Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu.

Dlatego też w ostatnim czasie 17 grup działających na terenie naszego kraju zostało wyposażone w zestawy katastroficzne, w skład których wchodzą: przyczepa katastroficzna oraz namiot do stworzenia Polowego Punktu Medycznego.

Sprzęt ten został zakupiony dzięki realizacji 3- letniego projektu z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Celem projektu było wsparcie rozwoju (wyszkolenie, doposażenie) ratownictwa w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Pozyskany sprzęt ułatwi nam podejmowanie działań wewnątrz stowarzyszenia a także wraz z innymi ochotniczymi czy zawodowym jednostkami ratowniczymi.

&

Szef GR PCK Wejherowo

Monika Sikora

o autorze

Redakcja