18 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Na stronie www.5000plus.pl znajdziecie listę sprzętu objętego dotacją 5000,00zł . Na stronie zamieszczane są kolejne aktualizacje dotyczące programu.

o autorze

Redakcja/Łukasz