Dotacje WFOŚiGW na wozy dla OSP z Mazowsza

foto. Łukasz Charlak

WFOŚiGW w Warszawie przyjmuje wnioski o dotacje na zakup samochodów dla jednostek OSP z województwa mazowieckiego.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych” jednostki lub gminy mogą wnioskować o dotacje w wysokości do 50 tysięcy na lekki samochód, do 100 tysięcy na średni samochód i do 150 tysięcy złotych na ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy. Można również wnioskować o pożyczkę i pożyczkę przeznaczoną na zachowanie płynności finansowej do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór potrwa do wyczerpania alokacji.

Exit mobile version