6 kwietnia 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie a Fire-Max Sp. z o.o. na dostawę nowej, łamanej drabiny mechanicznej Magirus M42L-AS, klasy SD 41.

Dostawca został wyłoniony w otwartym przetargu publicznym w którym oceniana była cena, parametry techniczne i okres gwarancji. Oferta Fire-Nax uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Wartość dostawy 3.637.479,- PLN brutto.
Druga oferta w postępowaniu 3.824.193,- była droższa i uzyskała mniejszą ilość punktów za rozwiązania techniczne.

Drabina Magirus M42L-AS jest najwyższą drabina łamaną na świecie. Jej wysokość ratownicza wynosi 41,5 metra (klasa SD41) co oznacza 1,5 metra więcej od wysokości wymaganej w przetargu przez Zamawiającego. Na uwagę zasługuje też bardzo duży wysięg boczny drabiny z pięcioosobowym koszem RC500. Przy metodzie pomiaru zgodnej z normą PN-EN 14043 – dla jednej osoby w koszu wysięg boczny wynosi aż 19 metrów. Oba parametry są niezwykle użyteczne podczas eksploatacji drabiny i udowadniają dużą przewagę Magirusa nad innymi drabinami na rynku polskim.

Łamana drabina Magirus z najwyższym przęsłem wysuwanym pojedynczo, będzie posiadała ultranowoczesne sterowanie komputerowe (dwie jednostki dla podwozia i skośnych podpór, kolejne dwie dla sterowania pracą drabiny, jedna dla łamanego przęsła i jedna sterująca pracą kosza ratowniczego) Wszystkie komputery współpracują ze sobą wymieniając dane za pomocą cyfrowej magistrali. M42L-AS, tak jak każda drabina Magirusa posiada dodatkowo automatyczny system stabilizacji wychyleń i drgań (CS), reagujący na zmiany obciążenia kosza oraz gwałtowne podmuchy wiatru. System stabilizacji przęseł będzie działał zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej, co jest bardzo istotne w przypadku uderzenia wiatru z boku przęseł – sytuacji, która często się zdarza podczas pracy na wysokości. Działanie systemu stabilizacji w obu płaszczyznach gwarantują czujniki zainstalowane bezpośrednio na przęsłach drabiny. To opatentowane rozwiązanie stosowane jest we wszystkich modelach drabin Magirus.

Kosz drabiny RC500 będzie przystosowany do przewożenia 5 osób plus dodatkowo 50 kg, z centralną pozycją operatora. W koszu – działko wodno-pianowe o wydajności min. 2500 l/min, w pełni automatyczne, wbudowane w przednią ścianę kosza i będzie automatycznie składane do jazdy. Rozwiązanie takie pozwala na bardzo szybkie podanie wody po dojeździe na miejsce zdarzenia bez konieczności montowania działka czy odcinka linii wodnej w koszu. Stała linia wodna będzie prowadzona w strefie pomiędzy podłogami kosza w związku z tym w żadnej sytuacji nie zajdzie kolizja ze strefą, w której przemieszczają się ludzie a podczas pracy ani działko, ani linia wodna nie jest narażona na uszkodzenia przez wystające elementy budynków lub gałęzie drzew.

Drabina będzie zabudowana na dwuosiowym podwoziu Iveco o DMC 18T, wyposażonym w skośne podpory Vario i 10-punktowy system podparcia (podpory + koła pojazdu). Umiarkowana masa własna drabiny pozwala na doposażenie w dużą ilość dodatkowego sprzętu, bez ryzyka przekroczenia dopuszczalnego DMC i przeciążenia pojazdu. Układ zabudowy obrotnicy na ramie pomocniczej będzie tak wykonany, że wysokość transportowa drabiny w najwyższym miejscu nie przekroczy 3,5 metra co pozwoli na wjazd do niższych tuneli lub garaży. Długość pojazdu w garażu tylko 11,1 m.

Już obecnie cała seria drabin posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 3860/2019, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych norm polskich i europejskich.

Dostawa jeszcze w 2022 roku.

o autorze

FireMax
Fire-Max zajmuje się dostawami profesjonalnego sprzętu ratowniczego. Jest dystrybutorem samochodów specjalnych MAGIRUS, hydraulicznych narzędzi ratowniczych i przemysłowych LUKAS, pneumatycznych narzędzi ratowniczych i uszczelniających VETTER, pił ratowniczych CUTTERS EDGE, kamer termowizyjnych HORNET, sprężarek powietrznych COLTRI, wentylatorów LEADER, prądownic i działek wodno-pianowych TFT, detektorów gazowych SENSIT, agregatów pompowych, pojazdów manewrowych i wielu innych produktów. Specjalizujemy się również w produktach dla wojska, kolei i przemysłu; doskonałe pojazdy manewrowe ZAGRO, wysokogatunkowa hydraulika przemysłowa LUKAS oraz korki uszczelniające VETTER to nasze topowe produkty. Firma powstała w 1991 roku z zamiarem wprowadzenia na polski rynek pożarniczy najlepszego na świecie sprzętu ratowniczego i od 20 lat konsekwentnie propaguje najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane przy zagrożeniu pożarowym, w akcjach ratowniczych, przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i wypadków przemysłowych. Działamy poprzez rozbudowaną sieć własnych oddziałów oraz partnerów handlowych, zajmujemy się dostawami, szkoleniami i serwisem. Aktywnie uczestniczymy w branżowych konferencjach, uroczystościach, wystawach. Promujemy sprzęt na prezentacjach indywidualnych, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem podczas seminariów i szkoleń. Wydajemy własne materiały szkoleniowe, katalogi informacyjne i czasopismo "Magazyn Fire-Max" a interesujące zagraniczne materiały udostępniamy w polskiej wersji językowej. Poprzez konsekwentny rozwój jesteśmy dziś liderem na rynku wysoce specjalistycznego sprzętu dla straży pożarnej, wojska, sektorów przemysłowych oraz kolejnictwa w Polsce. Jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania partnerem handlowym oraz źródłem informacji o najnowszych kierunkach w branży. Wysoki poziom naszych usług potwierdzają m.in. certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001: 2008 i AQAP 2110:2009 oraz liczne listy referencyjne. Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia potwierdził nasze możliwości współpracy z NAMSA przyznając nam Świadectwo Wiarygodności, spełniamy również wszystkie wymogi NATO w zakresie współpracy z wojskiem (posiadamy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE).