W sobotę 7 grudnia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie wzięli udział w warsztatach z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Warsztaty odbyły się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju, gdzie znajduje się trenażer ogniowy, składały się one z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej zostały omówione zagadnienia związane z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wyborem odpowiedniej formy działań taktycznych oraz techniki gaszenia. Przekazana została również wiedza w zakresie wentylacji pożarowej, „czytania” z dymu, chłodzenia gazów pożarowych czy dotycząca takich zjawisk, jak: piroliza, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni i zapalenie gazów pożarowych. Dużo uwagi poświęcono zachowaniu przez strażaków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ochrony przed czynnikami rakotwórczymi.

Część praktyczną zrealizowano na trenażerze ogniowym. Nasi druhowie, zabezpieczeni w ubrania specjalne oraz aparaty ochrony dróg oddechowych obserwowali rozwój pożaru w zamkniętym kontenerze. Instruktorzy szkolenia zaprezentowali ćwiczącym strażakom technik operowania prądami gaśniczymi, przeprowadzenia natarcia na pożar z procedurą otwarcia drzwi i przeszukania pomieszczeń, omówiono i przećwiczono zagadnienia tzw. „taktycznej wentylacji”, czyli wykorzystania wpływu dostępu powietrza na proces spalania do kreowania warunków pożarowych – relacjonuje OSP Żabno.  

Foto. OSP Żabno

o autorze

Redakcja/Łukasz