Dzięki pozyskanym środkom druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej wzbogacili się o nowe ubrania specjalne.

W sumie do jednostki trafiło 15 kompletów, z czego 9 zakupiono dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a 6 pozostałych z dotacją gminy Dąbrowa Chełmińska. Do zakupu wszystkich kompletów druhowie wyłożyli pieniądze z własnego budżetu.

Foto. materiały jednostki

o autorze

Redakcja/Łukasz