Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku dzięki pozyskanym środkom wymieniła swoje wysłużone ubrania specjalne.

Wybór jednostki padł na ubrania Tiger Plus wraz z lekką kurtką Bushfire, które wyprodukowała czeska firma Deva. Ich zakup realizowany był w dwóch etapach.

W ramach pierwszego etapu za 80 tysięcy złotych druhowie kupili szesnaście kompletów, środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu gminy Kościelisko i środków własnych. W drugim etapie dokupiono sześć kolejnych kompletów, tym razem z własnych środków i dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ponadto jednostka otrzymała od sponsorów dwa komplety ubrań Scantex Predator.

Ubrania użytkowane do tej pory były kupowane w latach 2014 i 2015 – zostają one w naszej jednostce, jako bufor czystych i zapasowych. Teraz każdy po powrocie z pożaru będzie mógł spokojnie oddać swoje ubranie do prania i powiesić zastępcze. Docelowo praniem i konserwowaniem ma się zajmować pralnia, jednak jest to jeszcze na etapie uzgadniania – poinformowała jednostka i już zapowiedziała, że kolejne ubrania zostaną zakupione w przyszłym roku.

Foto. OSP Kościelisko 

o autorze

Redakcja/Łukasz