Ochotnicza Straż Pożarna w Gotartowicach pod koniec września wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Renault D16 4×4 zabudowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska-Białej. Na wyposażeniu posiada między innymi zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2400 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, zestaw narzędzi hydraulicznych, agregat prądotwórczy, pilarki, motopompę szlamową, motopompę pływającą, armaturę wodno-pianową i podręczny sprzętu burzący.

Samochód kosztował 752 tysiące złotych, z czego ponad 400 tysięcy złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Foto. Rafał Putko

o autorze

Redakcja/Łukasz