Kilka dni temu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Samochód został zabudowany przez firmę Bocar na podwoziu Volvo FL 4×4. Jest wyposażony między innymi w zbiornik wody o pojemności 4200 litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, motopompę, pilarki itp.

Wartość wozu to blisko milion złotych, z czego 560 tys. zł to środki pozyskane przez gminę na walkę z COVID-19, 400 tys. to dotacja z MSWiA, a 40 tys. zł pochodziło z programu ‘Małopolskie OSP’. Dzięki pozyskanym dotacjom z nie był potrzebny wkład z budżetu gminy.

Foto. Natalia Kłósek Fotografia/OSP KSRG Leszczyna

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl