W ubiegłym tygodniu Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini odebrała swój długo wyczekiwany nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek to MAN TGM 13.290 4×4 z zabudową firmy WISS wyposażoną w zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 400 litrów, autopompę o wydajności 2400 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, stanowisko higieniczne, maszt oświetleniowy i działko wodno-pianowe.

Druhowie doposażyli samochód m.in. w armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa medycznego z AED, aparaty ochrony dróg oddechowych, zapasowe butle, pilarki, sprzęt burzący, motopompy, agregat oddymiający, wentylator oddymiający, drabiny itp.

Wartość samochodu to 853 620 zł, z czego 293 620 zł wyłożyła Gmina Miękinia, 380 tys. to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pozostałe 180 tys. zł pochodziło ze składek ubezpieczeniowych.

Foto. OSP Miękinia

o autorze

Redakcja/Łukasz