W Pustkowie Żurawskim w powiecie wrocławskim druhowie z miejscowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wprowadzili się do nowej remizy.

Nowa siedziba jednostki została wybudowana w miejscu remizy wybudowanej w 1939 roku. Jest to obiekt składający się z dwóch części – technicznej i socjalnej.

W części technicznej znalazł się garaż na dwa samochody ratowniczo – gaśnicze, wieża do suszenia węży, szatnie i pomieszczenia magazynowe, a w części socjalnej sala konferencyjna, kuchnia, pomieszczenia biurowe i sanitarne.

Inwestycja pochłonęła 2 mln 800 tys. zł, środki pochodziły z budżetu gminy Kobierzyce.

Jest to epokowy skok i wielki ruch w stronę poprawy sytuacji naszej jednostki oraz poprawy jakości naszych działań które dzięki tej inwestycji będą prowadzone w sposób jeszcze bardziej profesjonalny i z jeszcze większą wytrwałością – napisała jednostka na swojej stronie.

Foto. materiały jednostki

o autorze

Redakcja/Łukasz