Druhowie z OSP Sawice mają nowy wóz

W październiku druhowie z jednostki OSP Sawice w województwie mazowieckim wzbogacili się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Samochód został zabudowany przez firmę WISS na podwoziu Volvo FL 4×4.

Posiada on zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2500 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i sprzęt niezbędny podczas działań.

Wartość wozu to 1 mln 210 tys. zł brutto.

foto. OSP Sawice

Exit mobile version