Druhowie z OSP Stronie Śląskie w nowej remizie

Na początku lutego po wielu latach starań, przekazano do użytkowania nową remizę dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim

Po blisko 24 miesiącach prac, wzniesiono nowoczesny obiekt, który służyć będzie ochotnikom nie tylko do przetrzymywania pojazdów i sprzętu gaśniczego, ale również jako miejsce przygotowań do akcji i odpoczynku po nich – napisał Dariusz Chromiec, Burmistrz Stronia Śląskiego.

Budowa remizy, drogi dojazdowej i wykonanie niezbędnych przyłączy pochłonęła blisko 3,1 mln zł. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy.

Foto. Dariusz Chromiec, Burmistrz Stronia Śląskiego

Exit mobile version