Druhowie z OSP w Lini otrzymali nowy samochód

Fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA na podwoziu Volvo został przekazany druhom z OSP w Lini.

10 lutego przed budynkiem remizy OSP w Lini odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. Łączny koszt inwestycji to 904 911 zł. Zakup został sfinalizowany dzięki pozyskanym funduszom z dotacji KG PSP w ramach programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”, dofinansowaniu z powiatu wejherowskiego, NFOŚiGW w Gdańsku oraz środków własnych.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, między innymi st. bryg. Dariusz Żywicki – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, władze samorządowe gminy, druhowie, mieszkańcy gminy Linia oraz sympatycy ochrony przeciwpożarowej.


Po oficjalnym przekazaniu samochodu, zaproszono przybyłych gości na uroczysty posiłek. Nowy nabytek pozwoli druhom na skuteczniejsze działania w przypadku zagrożeń.

Exit mobile version