Wart ponad 900 tysięcy złotych samochód ratowniczo – gaśniczy trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie w województwie mazowieckim.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P360 z kompozytową zabudową firmy Wawrzaszek ISS. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompa o wydajności 2700 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linia szybkiego natarcia umieszczona nad autopompą, maszt oświetleniowy, zestaw narzędzi hydraulicznych, armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt to ratownictwa wysokościowego i wodnego, motopompy, pilarki itp.

Kosztował około 944 tys. złotych, z czego Gmina Raszyn wyłożyła 450 tysięcy, blisko 35 tysięcy to wkład własny jednostki, a pozostałe środki to dotacje: WFOŚiGW – 245 tys., Urząd Marszałkowski – 100 tys., Komenda Główna PSP – 65 tys. i KSRG – 50 tys.

W jednostce Scania zastąpiła Stara 12-185, który został sprzedany Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego.

Foto. OSP Raszyn

o autorze

Redakcja/Łukasz