Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawie od kilku dni posiada na wyposażeniu nowy samochód o wartości blisko miliona złotych.

Nowy wóz to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę WISS na trzyosiowym podwoziu Scania P410. Wyposażony jest m.in. w zbiornik wody o pojemności 9500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 950 litrów, autopompę o wydajności 5500 litrów na minutę, szybkie natarcie, działko wodno-pianowe i maszt oświetleniowy.

Kosztował 935 tysięcy złotych, środki pochodziły z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej PSP, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Gminy Widawa i budżetu jednostki.

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz