Państwowa Straż Pożarna jest na pierwszym miejscu wśród służb mundurowych MSWiA w których posługę duszpasterską pełnią duchowni.

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji w komendzie głównej, komendach wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na pełnym etacie pracuje dziesięciu księży katolickich i jeden duchowny ewangelicko-augsburski, natomiast w niepełnym wymiarze etatu pracuje pięciu katolickich księży. Posługę społeczną pełni 246 duchownych: wyznania rzymsko-katolickiego – 235, prawosławnego – 6, ewangelicko-augsburskiego – 4 i greko-katolickiego – 1.

Wśród kapelanów wojewódzkich PSP jest dwóch księży w stopniu kapitana, jeden w stopniu starszego brygadiera i czterech w stopniu młodszego brygadiera. Kapelanem krajowym jest Jan Krynicki w stopniu starszego brygadiera.

Do obowiązków księży należy m.in. organizowanie wszelkich uroczystości religijnych i patriotyczno-religijnych, udzielanie sakramentów, ale też dbałość o postawę etyczną i patriotyczną w służbach.

Foto. ilustrujące KP PSP Szczytno

o autorze

Redakcja/Łukasz