Spotkanie odbyło się w Siedzibie Forum Związków Zawodowych w Katowicach i uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Katowicach, Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Śląsko-Małopolskim Oddziale SG, Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków Florian.

Podczas spotkania związkowcy podkreślali, że ‘’państwo polskie odwróciło się plecami od służb mundurowych’’, poruszono tematy takie jak ustawa o L-4 i możliwość skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego, niedostateczne finansowanie policji, służby więziennej, straży pożarnej, straży granicznej, brak dialogu ze służbami koalicji PO-PSL i pogarszające się morale funkcjonariuszy publicznych.

Ze strony kandydata Andrzeja Dudy  na Urząd Prezydenta RP, padło jasne sformułowanie, że w Silnym Państwie potrzebni są dobrze uposażeni funkcjonariusze.

Andrzej Kołodziejski, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach ocenił spotkanie pozytywnie, ponieważ chęć spotkania się ze środowiskiem mundurowych wyrażona przez jednego z głównych kandydatów „świadczy o otwarciu na dialog z różnymi grupami społecznymi”.

Zdjęcie: Telewizja Republika

o autorze

Redakcja