Duże zainteresowanie służbą w warszawskiej straży pożarnej. Potrzebni kierowcy i ratownicy medyczni

Prawie czterysta osób zakwalifikowało się do drugiego etapu naborów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Warszawska straż pożarna chce przyjąć czterdzieści osób, na początku na stanowisko stażysta, a później starszy ratownik-kierowca oraz dziesięć osób na docelowe stanowisko starszy ratownik medyczny służby.

Po weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów do drugiego etapu, czyli testu sprawności fizycznej zakwalifikowano 359 osób w pierwszym naborze i 19 osób w drugim naborze.

Test sprawności fizycznej przeprowadzony zostanie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w dniach od 5 do 11 października. Kolejnym etapem będzie ocena dostarczonych dokumentów.

W 2021 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie liczyła 1067 strażaków i 18 pracowników cywilnych.

Exit mobile version