W dniu 25.10.2008r. o godzinie 19.27 do Miejskiego Stanowiska Kierowania w Koninie wpłynęło zgłoszenie o pożarze magazynów w miejscowości Węglewskie Holendry gm.Golina.

Dyżurny na miejsce zdarzenia w pierwszym rzucie zadysponował trzy samochody ciężkie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koninie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Golina. Po dojeździe pierwszego zastępu i przeprowadzeniu rozpoznania dowódca akcji poprosił o kolejne zastępy, gdyż pożarem objęte było ok.70% hali o powierzchni ok.1200m2 , w której znajdują się surowce wtórne&oraz maszyny do ich przetwarzania.

[galeria=2,prawa]W budynku znajdowały się również 4 butle na gaz propan-butan służące do zasilania wózka widłowego i kuchni gazowej w pomieszczeniu socjalnym oraz butla z tlenem. W pierwszej fazie pożaru podano 3 prądy wodne na palące się materiały wewnątrz hali. Po przybyciu kolejnych zastępów podano kolejnych 6 prądów w natarciu oraz 3 prądy w obronie na znajdujące się w pobliżu budynku materiały palne. Pozwoliło to na ugaszenie pożaru.

[galeria=4,lewa]Łącznie w działaniach trwających ponad 7,5 godziny udział brało 15 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu konińskiego. Łączne straty właściciel określił na ok.1 mln złotych.

Źródło : KM PSP Konin

o autorze

Redakcja