Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 5 w Krakowie doposażona została w dwa nowe kontenery. Są już wprowadzone do podziału bojowego.

Pierwszy kontener o oznaczeniu 305-K8 może spełniać dwie funkcję.

Dzięki swojej pojemności wynoszącej 25m3 idealnie współpracuje z krakowskimi cysternami gaśniczymi mającymi tę samą pojemność wodną. Opcjonalne wyposażenie kontenera w postaci motopompy i armatury wodnej umożliwia samodzielną dystrybucję wody i komfortowy „bufor wodny” dla samochodów pożarniczych podczas prowadzenia długotrwałych działań gaśniczych. Drugą opcją do której jest przystosowany to schładzanie akumulatorów samochodów o napędzie elektrycznym po zakończonych działaniach ratowniczo – gaśniczych – informuje krakowska straż pożarna.

Drugi kontener K9, transportowy, umożliwia transport czternastu palet typu EURO o maksymalnej wadzie 15 ton.  

Foto. KM PSP Kraków 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl