22 grudnia mijają dwa lata od powołania Leszka Suskiego na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Premier Beata Szydło na wniosek szefa MSWiA z dniem 22 grudnia 2015 roku powołała ówczesnego starszego brygadiera Leszka Suskiego na stanowisko Komendanta Głównego PSP. Zastąpił generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.

Służba

Leszek Suski, który 31 grudnia skończy 60 lat swoją przygodę z Państwową Strażą Pożarną rozpoczął w 1981 roku, pięć lat później ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej (wcześniej Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza). Następnie pełnił służbę w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP, był również dowódcą zmiany i pełniącym obowiązki dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Warszawie.

Od 1997 służył w Komendzie Głównej PSP. W latach 2002-2005 był oddelegowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2005 roku wrócił do KG PSP na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego PSP, na emeryturę odszedł dwa lata później.

Ekspresowe awanse

Po objęciu funkcji Komendanta Głównego PSP Leszek Suski nie musiał długo czekać na awans. Już 4 maja 2016 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na generalski stopień nadbrygadiera, kolejną generalską gwiazdkę Suski otrzymał w tym roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.

Zmiany

W trakcie swojej dwuletniej służby Komendant Główny PSP wymienił wszystkich komendantów wojewódzkich PSP i szkół PSP, w dalszym ciągu trwa wymiana komendantów powiatowych i miejskich PSP.

Sukcesy

Jest kilka sukcesów, pisaliśmy o nich już wielokrotnie. To między innymi realizacja ustawy modernizacyjnej – nowe strażnice, podwyżki, zakup sprzętu, zmiany w naborze do Szkół Aspirantów PSP, skierowanie absolwentów szkół PSP na obowiązkową służbę w podziale bojowym na okres dwóch lat, więcej etatów w jednostkach ze specjalizacją ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ponad pół miliarda złotych z unijnej kasy na realizację trzech projektów.

Porażki

Brak nowego umundurowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej to niewątpliwie największa porażka dwulecia Komendanta. Na środę 27 grudnia zaplanowano spotkanie kierownictwa KG PSP ze związkami zawodowymi działającymi w PSP, wtedy dowiemy się jak aktualnie wygląda sytuacja.

Kolejną porażką jest finansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Większość druhów cieszyła się, że nareszcie środki z MSWiA i Firm Ubezpieczeniowych będą wydawane racjonalnie. Niestety, kiedy zostały podzielone część jednostek nie była w stanie kupić nowego sprzętu.

Plany na 2018 rok

Jakie plany ma gen. brygadier Leszek Suski na 2018 rok? Tego dowiemy się po odprawie służbowej z kadrą kierowniczą PSP, która jest zaplanowana na styczeń.

o autorze

Redakcja/Łukasz