Dwa lata temu, 16 listopada 2015 roku został zaprzysiężony rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele którego stanęła Beata Szydło. Postanowiliśmy krótko podsumować te 24 miesiące w straży pożarnej.

Rząd premier Beaty Szydło został zaprzysiężony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 16 listopada 2015 roku. Kilka dni później – zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej – przywrócono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a szefem resortu został Mariusz Błaszczak. Na stanowisko sekretarza stanu zostali powołani Jarosław Zieliński, Jakub Skiba i Tomasz Zdzikot, pełnią swoje funkcje do dzisiaj.

Obecnie minister Błaszczak, podobnie jak Antoni Macierewicz ma silną pozycję w Prawie i Sprawiedliwości dlatego szumnie zapowiada rekonstrukcja rządu nie obejmie MSWiA.

Najważniejsze wydarzenia w straży pożarnej według serwisu remiza.pl

Zmiany kadrowe. W ciągu dwóch lat Leszek Suski wymienił wszystkich komendantów wojewódzkich, komendantów szkół pożarniczych oraz większość dyrektorów poszczególnych biur w Komendzie Głównej PSP. Do dzisiaj trwa wymiana komendantów powiatowych/miejskich PSP.

Modernizacja. Dużym sukcesem MSWiA jest Program modernizacji policji, straży pożarnej, straży granicznej i biura ochrony rządu w latach 2017-2020. Do Państwowej Straży Pożarnej trafi ponad miliard złotych na podwyżki, budowę i modernizację strażnic oraz zakup samochodów i sprzętu.

OSP. Można powiedzieć, że byliśmy świadkami wojny pomiędzy Komendą Główną PSP, MSWiA a Zarządem Głównym ZOSP RP. Partia rządząca odebrała Związkowi dotację MSWiA i środki z firm ubezpieczeniowych, teraz o ich rozdziale decyduje Państwowa Straż Pożarna.

Nabór. Obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w szkołach pożarniczych. Egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i sprawnościowej został zastąpiony testem sprawności fizycznej, wymagana jest matura z matematyki, języka obcego i jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia. Zmiany zaczną obowiązywać przy naborze w 2018 roku.

Strażak po nowemu. 31 października 2016 roku Komendant Główny PSP zatwierdził nowy program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. Szkolenie to zostało podzielone na trzy bloki – podstawowy, praktyk zawodowych i zasadniczy.

Unia Europejska. Komenda Główna PSP realizuje trzy projekty unijne o wartości prawie pół miliarda złotych.

Szpital. Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało obietnicę wyborczą, wyposażyła PSP w szpital polowy składający się z namiotów i kontenera, na co dzień stacjonuje w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Minusy

Mundury. W dalszym ciągu nierozwiązana jest sprawa nowego umundurowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Środki na ten cel zapisano w ustawie modernizacyjnej.

Emerytury. Dużym minusem jest zignorowanie przez rządzących obywatelskiego projektu ustawy o dodatku do emerytur dla strażaków ochotników, strażacy zebrali ponad 200 tysięcy podpisów. Projekt trafił do ‘zamrażarki’ Marszałka Sejmu, a rząd kolejny raz negatywnie zaopiniował proponowane zmiany.

Dotacje. Po odebraniu dotacji Związkowi OSP RP wiele jednostek skarży się na ich wysokość, według nas Komenda Główna PSP powinna zmienić sposób rozdziału środków.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz