Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak odebrał dziś z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość odbyła się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 2017.

Nadbrygadier Marek Kubiak urodził się 2 lutego 1964 roku w Turku. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. W latach 2006-2007 był Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, a w okresie 2007-2008 pełnił służbę jako Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Od 17 grudnia 2015 roku jest dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jest specjalistą w zakresie planowania operacyjnego i ratownictwa. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi. Za kierowanie akcją gaszenia pożaru Elektrowni Pątnów w Koninie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno – Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również wiele kursów: ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, płetwonurka III i II stopnia. Posiada także uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Nauczyciel, działacz samorządu powiatowego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

o autorze

Redakcja/Łukasz