W województwie pomorskim funkcjonują już dwie tzw. skoncentrowane dyspozytornie medyczne – w Gdańsku i Słupsku (proces koncentracji 18 dyspozytorni zakończono 31 października br.).

Działają one w oparciu o jednolity w skali kraju System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Gdańska SDM, która dziś została oficjalnie otwarta, znajduje się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7. W uroczystości wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Po co te zmiany?

Przed zmianami, w każdym rejonie operacyjnym zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), funkcjonowała jedna dyspozytornia medyczna. Dysponowała wyłącznie swoimi zespołami (od 3 do 12 ambulansów w zależności od wielkości rejonu). Gdy wszystkie były zajęte, dyspozytor nie miał możliwości wykorzystania wolnego ambulansu z innego rejonu operacyjnego. Mógł o wolną karetkę poprosić ale to wydłużało cały proces. Poza tym w każdej z dyspozytorni medycznych (z wyjątkiem Gdańska i Gdyni) znajdowało się tylko jedno całodobowe stanowisko. W przypadku większej liczby zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy dyspozytor nie był w stanie ich obsłużyć.

Wprowadzenie tzw. skoncentrowanych dyspozytorni medycznych uelastycznia zarządzanie ruchem Zespołów Ratownictwa Medycznego. Przede wszystkim skraca czas dojazdu karetki do osoby potrzebującej pomocy.

Zalety SDM
– Skoncentrowane dyspozytornie medyczne dysponujące zwiększoną liczbą zespołów ratownictwa medycznego, mogą wysyłać do zdarzenia zespół najbliższy miejscu zdarzenia,
– Właściwa koordynacja akcji medycznych czynności ratunkowych – również do zdarzeń z większa liczbą poszkodowanych, gdzie konieczne jest zaangażowanie wielu ZRM,
– Poprawa zarządzania informacją dotyczącą ratowania życia i zdrowia obywateli oraz zapewnienie sprawnego przekazywania danych między służbami ratownictwa i porządku publicznego,
– Ułatwiony obieg informacji podczas wypadków komunikacyjnych, zdarzeń masowych,
– Liczba stanowisk dyspozytorów medycznych – nie mniej niż 2 stanowiska dyspozytorów medycznych w lokalizacji tj. 10 stanowisk w Gdańsku i 3 w Słupsku,
– Ujednolicenie standardów postępowania dyspozytorów medycznych,
– Zintensyfikowany nadzór nad dysponowaniem ZRM przez dyspozytorów medycznych do zadań wykraczających poza zadania systemu PRM (tj. wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie realizacji transportów międzyszpitalnych, realizacji zadań POZ),
– Wyłączenie z działalności dyspozytorów medycznych zadań wykraczających poza działania wskazane w ustawie o PRM.

Skoncentrowane dyspozytornie medyczne działają w oparciu o jednolity dla całego kraju system informatyczny pn.: System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Jest to jednolity dla całego kraju system teleinformatyczny umożliwiający:
– przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) zgłoszeń alarmowych,
– dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego rejestrowanie zdarzeń medycznych,
– prezentację geograficzną miejsca zdarzenia alarmowego,
– pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego.

Moduł mapowy, w który wyposażony jest system, wspiera pracę dyspozytora medycznego m.in. w zakresie wizualizacji przybliżonej lokalizacji zgłaszającego. SWD PRM wyposażony jest w funkcję „podpowiadania” dyspozytorowi zespołu najbliższego miejscu zdarzenia. SWD PRM umożliwia dyspozytorowi śledzenie w czasie rzeczywistym statusów poszczególnych ambulansów oraz postępu w realizacji zgłoszeń. SWD PRM pozwala także monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami, tworzyć kompletną dokumentację medyczną.
Obecnie dyspozytornie medyczne mogą się wzajemnie zastępować – nie tylko w skali jednego województwa, ale też kraju. Do tej pory cele te o nie mogły być zrealizowane przy wykorzystaniu lokalnych, zróżnicowanych rozwiązań teleinformatycznych.

Koncentracja od listopada 2016r.
Proces koncentracji dyspozytorni medycznej w Słupsku trwał od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. (wygaszono cztery dyspozytornie medyczne: w Bytowie, Człuchowie, Chojnicach i Lęborku). Obecnie dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia z 5 rejonów operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego (dysponują 23 zespołami ratownictwa medycznego). W słupskiej SDM znajdują się 3 stanowiska dyspozytorów medycznych.

We wrześniu 2013 roku do dyspozytorni medycznej w Gdańsku przyłączono rejon operacyjny powiatu nowodworskiego. Od listopada 2016 r. wygaszano pozostałe dyspozytornie w Sopocie, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Wejherowie, Malborku, Tczewie, Kościerzynie, Kartuzach, Kwidzynie, Sztumie, Pucku i Starogardzie Gdańskim. Od 31 października 2017 r. dyspozytornia medyczna w Gdańsku funkcjonuje w docelowym kształcie i obsługuje 15 rejonów operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego (dysponują 61 zespołami ratownictwa medycznego). W gdańskiej SDM znajduje się 10 stanowisk dyspozytorów medycznych.

Opracowanie: Pomorski Urząd Wojewódzki

o autorze

Redakcja/Łukasz